Artist statement

Klicka här för en längre version

I mina målningar bygger jag upp scener av psykologisk spänning mellan introverta människor. Samt en outtalad berättelse om ett hotande odefinierat hot som kontrasterar det välbekanta.

Målningarna representerar personliga symboler för möten eller frånvaron av ett möte. Som till exempel separerade idéer som skapar varandra. Som förhållandet mellan tanke, språk och verklighet. Eller mellan olika människors verklighetsuppfattningar. Eller kopplingen mellan en individ och en grupp människor.

Sammanfattningsvis handlar mitt arbete om luckor och samband. Mellan utseende och verklighet. Jag frågar också om det finns naturliga drivkrafter som påverkar politisk förändring. Som ett resultat av detta har jag baserat mitt senaste arbete på frågor om hur rädsla påverkar politiska resultat. När jag jobbar med dessa ämnen utgår jag från mig själv och den kultur jag lever i.

Sammanfattningsvis försöker jag förstå dagens mycket förvirrande önskningar och vanor. När jag gör detta ser jag mig själv som en kvasi-psykoanalytiker med min gemenskap av människor och mig själv i soffan.

Mitt intresse för rädsla kommer från min kamp med social ångest. Men jag blev intresserad av rädsla först när jag blev rädd för vissa sociala förändringar. Som till exempel den konstgjorda, fruktansvärda förstörelsen av miljön. Och framväxten av politiska partier kopplade till fascism.

Mitt mål är att kommunicera min förståelse för den ständigt föränderliga nutiden. Och att definiera oklara samband mellan världshändelser och mina egna erfarenheter. Ett mål är också att måla ett mentalt träsk utan tydliga instruktioner om hur man ska tänka eller agera. Istället hoppas jag att mina målningar kan få tankarna att vandra.

Klicka här för en längre version

Biografi

Läs om intressanta konstnärer och målare