Erik Sigerud

Samtidens måleri

Samtidens måleri

Är samtidens måleri samtida konst?

Erik Sigerud är en svensk målare. Som sådan undrar han vilken roll målning ska ha i samtida konst. Även om samtidens måleri uppskattas för sitt utseende presenteras den alltid i ett sammanhang. Pressmeddelandet är bruksanvisningen.
Tolkningsföreträde, prislappen och konstinstitutionerna skapar konstverket. Om sammanhanget och konceptet är konstverk, varför då måla? För Sigerud måste en målning ha en anledning att existera. Sigerud hävdar att måla måste vara mer än en begreppslös yta eller en illustration av en idé. Målet med Erik Sigerud är att skapa en autonom symbol som relaterar till tid och plats för dess skapande. En målning i dag. En länk mellan det personliga och det kollektiva.

Att se konst som något oberoende av ett sammanhang är en modern idé. Moderna och samtida är synonyma adjektiv. Modern konst, postmodern konst och samtidskonst är överlappande paradigmer. Modern konst stod för idén om det autonoma konstverket. Den postmoderna konsten utmanade denna idé. Samtida konst kommer från postmoderna, poststrukturalistiska, feministiska och marxistiska idéer.

Konst har alltid varit en samtida referens till den tid och den plats för dess framställning. Användningen av termen samtida konst går tillbaka till början av 1900-talet. Men konst från denna tid har nu upphört att vara samtida. Detta beror på att modern konst har blivit namnet på en historisk konströrelse. Numera är modern målning inte längre dagens måleri. När vi pratar om samtida konst talar vi om konst från 1970 till nutid. Termen har också upphört att vara en tidsreferens. Istället har termen blivit ett värdeord.

Det finns inga nödvändiga eller tillräckliga villkor för att definiera samtida konst. Samtida konst saknar ideologier, principer och krav på estetiska egenskaper. Det är en enhet som spelar rollen som samtida. Samtida konst är en del av en berättelse som berättar historien om västerländsk konst. Erik Sigerud är en samtida konstnär i den meningen att han arbetar i förhållande till denna berättelse. För Erik Sigerud är hans verk samtidens måleri. Det handlar om målningens historia och det samtida samhället.