Erik Sigerud

Studio address

Join the mailing list

Subscribe to Erik Sigerud's newsletter

Samtida målare

Samtida målare

Samtida målare, född 1977, Borlänge, Sverige

Erik Sigerud är en målare i dag. Han bor och arbetar i Stockholm, Sverige. Hans målningar representerar människor och platser. Dessa symboliserar för honom de politiska trenderna i dagens samhälle.

Skiktade målningar

Sigerud blandar figuration med en icke-figurativ målning i flera lager. Hans målningar visar platser, människor och abstrakta fragment i dystopiska scener. De representerar den kultur som konstnären lever i. Liksom den normativa människan i denna kultur. Med sinar målningar utforskar Sigerud hur kultur och människor skapar varandra. Han kopplar sociala interaktioner med världstrender. Och också förhållandet mellan politik och personliga känslor.

Processen

Sigerud får visuell inspiration från andra målningar. På begreppsnivå hämtar han inspiration från definitioner av politik. Till exempel från frågan om vem som styr en bild eller hur perception skapar verklighet. Sigerud använder ofta bilder från sina skissböcker, 3D-modeller och familjefotoalbum. Han hittar också bilder i media och på Internet.

Genom att stapla lager i olika stilar målar Sigerud en visuell och mental osäkerhet. Det är en befriande osäkerhet som Sigerud söker. En osäkerhet som får sinnet att fungera. För att avancera varje målning så långt som möjligt planerar Sigerud sin målning i Photoshop. Men under själva utförandet av målningen tar processen över. Den slutliga kompositionen består av lånade bilder, skissbokvisioner och processbaserade bilder.

Om hans arbete

Framför allt arbetar Erik Sigerud med måleri. Mediet är också det viktigaste ämnet i hans arbete. Sigerud målar för att bidra till diskussioner om konst och målning. Hans kreativa drivkraft härrör från behovet av att göra existensen påtaglig. Frustrerad över att det inte finns några gemensamma upplevelser målar han sprickor. Sprickor mellan kollektiva berättelser och en subjektiv förståelse av händelser. Sigerud tror att vi skapar mentala bilder för att förstå oss själva och för att hantera världen omkring oss. Bilder som vi omformar när vi möter nya platser, nya berättelser och nya människor. Hans målningar är ordlösa mentala bilder. Dessa handlar bland annat om hans rädsla för fascism och klimatförändringar. Sigerud frågar vilka känslor som bidrar till mentala och kollektiva bilder och politisk förändring. Han undrar också hur mentala och kollektiva bilder skapar varandra.

Samtida målare med en MFA från Beaux-Arts

Erik Sigerud är samtida målare men studerade konst i Paris och Berlin. Han tog sin masterexamen i konst vid Beaux-Arts i Paris 2004. 2003 tillbringade han sex månader på Universität der Künste i Berlin. Han har också studerat konst och filosofi vid bland annat, Royal Academy of Arts i Stockholm. Han har gjort många separatutställningar och grupputställningar och har ställt ut både i Sverige och utomlands. Genom åren har han fått många utmärkelser. Hans målningar ingår i en permanent samling på Uppsala Konstmuseum.