Samtida konstnärer

Samtida konstnärer

Är dagens konstnärer samtida konstnärer?

Erik Sigerud är en Svensk målare. Som sådan undrar han hur det samtida måleriet kan relatera tillnutidens måleri. Även om många samtida konstnärer anser att deras målningar inte är något annat än bara måleri, så presenteras målningarna alltid i ett sammanhang. Pressmeddelandet är bruksanvisningen. Tolkningsföreträdet, prislappen och konstinstitutionerna skaparkonstverket. Om sammanhanget och konceptet är ett konstverk, varför då måla? För Sigerud måste en målning ha en anledning att existera. Sigerud menar att måleriet måste vara mer än en begreppslös yta eller en illustration av en idé. Syftet för Erik Sigerud är att skapa en autonom symbol som relaterar till tiden och platsen för dess tillkomst.

Att se konst som något oberoende av ett sammanhang är en modern idé. Modernt och samtida är synonyma adjektiv. Modern konst, postmodern konst och samtidskonst är överlappande paradigm. Modern konst stod för idén om autonoma konstverk. Postmodern konst utmanade denna idé. Samtida konst härstammar från postmoderna, poststrukturalistiska, feministiska och marxistiska idéer.

Samtida målare

Samtida målningar

Konst har alltid varit en samtida referens till tiden och platsen för dess tillverkning. Användningen av termen samtida konst går tillbaka till början av 1900-talet. Men konst från denna tid har nu upphört att vara samtida. Det beror på att modern konst har blivit namnet på en historisk konströrelse. Numera är samtida målare inte längre nutida målare. När vi pratar om samtida konst så talar vi om konst från 1970 till nutid. Termen har också upphört att vara en tidsreferens. Istället har termen blivit ett värdeord.

Det finns inga nödvändiga eller tillräckliga villkor för att definiera samtida konst. Samtidskonsten saknar ideologier, principer och krav på estetiska kvaliteter. Det är en enhet som spelar rollen som samtida. Samtidskonst är en del av ett narrativ som berättar historien om västerländsk konst. Erik Sigerud är ensamtida konstnäri den meningen att han arbetar i relation till detta narrativ.