Biografi

erik sigerud profile picture

Ladda ner CV

Erik Sigerud är en Svensk konstnär, född i Borlänge, Sverige, 1977. Han arbetar och bor i Stockholm, Sverige.

Sigerud studerade i fem år vid Beaux-Arts de Paris. Det är National School of Art i Paris. Och han tog examen 2004 med Diplôme national supérieur d'arts plastiques (Dnsap), vilket är lika med en Master of Fine Arts (MFA).

Sigerud blandar figuration med en nonfigurativ målning i flera lager. Dessutom skildrar hans målning platser, människor och abstrakta fragment i dystopiska scener. De representerar den kultur som konstnären lever i. Samt den normativa mannen i denna kultur. Med sitt måleri utforskar Sigerud hur kultur och människor skapar varandra. Han kopplar social interaktion med världstrender. Och, förhållandet mellan politik och känslor.

För Sigerud är måleriet ett redskap för reflektion. Med sina målningar utforskar Sigerud kopplingen mellan förståelse av kultur och identitet. Ett tema för hans arbete är en utforskning av synergin mellan språkliga beskrivningar och bildframställningar. Han arbetar också med abstrakta problem, som skillnaden mellan verklighet och utseende. Ett mål är att måla förkroppsligat tänkande som kan nå ut och skapa mening inifrån. Och att göra detta med symboler som gör åskådaren aktiv. Sigerud vill skapa en målning som kan kommunicera en syn på en kulturell tendens. Oavsett vad betraktaren vet om konstnären och sammanhanget kring målningen.

Sigeruds drivkraft härrör från behovet att göra tillvaron påtaglig. Han målar upp sprickor mellan kollektiva berättelser och subjektiv uppfattning. För att förstå oss själva och hantera världen tror Sigerud att vi skapar mentala bilder. När vi möter alternativa platser, fräscha historier och nya människor bygger vi om dessa bilder. Därför är hans målningar ordlösa mentala bilder. Och dessa handlar om hans rädsla för fascism och klimatförändringar. Sigerud frågar vilka känslor som bidrar till mentala och kollektiva bilder och politisk förändring. Dessutom undrar han hur mentala och kollektiva bilder skapar varandra.

Erik Sigerud är en konstnär som har gjort många separat- och grupputställningar i Sverige och utomlands. Han har också mottagit många utmärkelser och är representerad i privata och offentliga samlingar. Till exempel i svenska statens, Tyresö och Uppsala Konstmuseums samlingar.