Nyheter

  • Samtida konstnärer

    Samtida konstnärer

    Är dagens konstnärer samtida konstnärer? Erik Sigerud är en svensk målare. Som sådan undrar han hur det samtida måleriet kan relatera till dagens måleri. Även om många samtida konstnärer anser att deras målningar inte är något annat än bara måleri, så presenteras målningarna alltid i ett sammanhang. Pressmeddelandet är bruksanvisningen. […]